pocetna strana
 pogledajte sta ima novo
 saznajte nesto vise ...
 kutak za profesore
 kutak za ucenike
 pronadjite nekog ...

Iz prošlosti Gimnazije "Stevan Puzić" u Rumi
- listajući staru Spomenicu

     Pred nama je značajan i lep jubilej - 90 godina kontinuiranog postojanja rumske Gimnazije. To je povod da se setimo prošlosti, nastanka i rada prve srednje škole u Rumi koja je imala rang gimnazije još 1770. godine.
     Prvi o tome piše dr Jovan Skerlić, poznati istoričar književnosti. On beleži: "1770. godine Pantelejmon Hranisavqević, rumski djak, i Timotej Jovanović, rodom Somborac, osnovali su u Rumi srednju školu. U školi se učio psaltir, časlavac,"promisl božij i tolkovanije desjatoslovija", Atanasije Stojković slovenska gramatika, sintaksa, retorika, latinski i nemački jezik. Ta škola odgovarala je jednoj velikoj narodnoj potrebi. Novčano su je pomagali gradjani iz većih trgovačkih mesta gde je bilo Srba, imala je znatan broj djaka iz svih strana Ugarske, iz Jegre, Budima, Pešte, Temišvara, i iz cele Bačke, Slavonije, Hrvatske i Srema, a kao nastavnici dovode se i stranci". Škola je radila od 1770. do 1787. godine. Brzo je stekla veliki ugled zahvaqujući znanju i sposobnosti svog osnivača Pantelejmona Hranisavqevića. Njemu je kao nekadašnjem nastavniku 1801. posvetio svoju "Fisiku" (prvi udžbenik fizike kod nas) Atanasije Stojković. Ovaj učeni Rumljanin, profesor i rektor Harkovskog univerziteta sa doktoratom iz Getingena, pisac je i prvog romana u novijoj srpskoj književnosti.
     Još jedno dragoceno svedočanstvo o rumskoj Gimnaziji nalazi se u "Memoarima" Prote Mateje Nenadovića: "Ovaj Ignjat Sabov, kažu, učio je u Rumi, i kao što se govorilo za vreme njegova učenja tu u Rumi je bila najbolja škola".
     Škola je bila smeštena u zgradi pored Vaznesenjske crkve. Već sasvim trošna srušena je uoči Drugog svetskog rata, 1939. godine.
     Tradicija srednjeg školstva u Rumi biće obnovljena 1912. godine osnivanjem realne gimnazije. zgrada škole iz 1912. Rumsko trgovačko poglavarstvo, kao gradsko zastupstvo, uputilo je 3. marta 1912. godine predstavku Kraljevskoj zemaljskoj vladi u Zagrebu. U predstavci se rumski trgovci i zanatlije obavezuju da "cjelokupnu upravu zavoda, tj. namještanje, promaknuće i svaku promjenu učiteljskog osoblja, zatim propisivanje učiteljskog osoblja, zatim propisivanje naučne osnove vodi visoka Kraljevska zemaljska vlada na trošak opšine trgovišta Rume, i to prema propisima koji postoje za zemaljske srednje škole".
     Odgovor gradskom zastupstvu objavljen je u službenim "Narodnim novinama", 30. avgusta 1912. godine: "Kraljevska zemaljska vlada, odio za bogoštovlje i nastavu, obnašla je dozvoliti, da se početkom 1912-1913. otvori prvi razred privremene gimnazije u Rumi. Za ovaj zavod, u koji će se primati i djevojčice, propisat će se naučna osnova prema previšnjem rješenju od 19. rujna 1894. Dani za upisivanje priopćit će se naknadno u Narodnim novinama. Što se općega znanja radi objavljuje". prvi kolektiv Ruma, nekadašnje sremsko selo, potom trgovište, dobila je istovremeno sa "realkom" električno osvetljenje i asfaltirane trotoare glavnih ulica.
     Novoosnovana škola,kao izraz narodne potrebe za obrazovanjem, počela je sa radom 7. oktobra 1912. godine u 8 sati. Prvi nastavnički zbor imao je 7 internih, 2 eksterna i 2 honorarna pomoćna učitelja. Prva sednica "učiteljskog zbora" održana je 22. oktobra 1912. u "nazočnosti svih članova", predsedavao je Mojo Medić, a "perovodja" je bio Ivan Baretić. Direktor je nastavnicima, pored ostalog , saopštio da učenike moraju oslovljavati sa "vi", da ih ne smeju tući, ne smeju držati učenike na stanu i ne smeju instruirati učenike onih razreda kojima predaju. U prvi razred upisano je 118 učenika: 52 učenice i 66 učenika. "Od njih po vjeri 46 rimokatolika, 65 grčko-istočnih, 1 evangelik i 6 mojsijevaca." Mala privremena realna gimnazija nije imala svoju zgradu, te je bila smeštena u Srpsku osnovnu školu (danas zgrada Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj").  pročitajte još ...Copyright © ALFASOFT 2002, Design by Zexoa 2002