ECO CHALLENGE PROJECT

Наши ђаци успешно раде на свом Eco Challenge пројекту, финансираном од стране European Youth Foundation. Користећи методологију design thinking коју чине четири корака: ОСЕТИ, ЗАМИСЛИ, УРАДИ и ПОДЕЛИ, приступили су раду креативно и инспиративно.

Процес од четири корака у раду са децом обухвата изузетно висок ниво активног учешћа деце и младих у животу заједнице у којој живе.