РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ НА ЗИМСКОМ РАСПУСТУ

ПОНЕДЕЉАК (27. 12. 2021.)

Енглески језик (проф. Милош Ћорда) 10 ч

Енглески језик (проф. Марија Ратанчић) 9 : 30 – 11 ч

Математика (проф. Зорица Милутиновић) – први разред од 10 : 30 – 12 ч, а други разред од 9 – 10 : 30

Информатика и рачунарство (проф. Светлана Бугарин Пантовић) од 10 до 12 ч

Географија (проф. Софија Благојевић) 8 : 00 – 9 : 30

Филозофија 10 : 30

Уметност и дизајн 10 : 30

Језик, медији и култура (проф. Владислав Тодоровић) 8 : 15 – 9 : 00

Руски језик (проф. Радослав Божић) 10 : 30

УТОРАК (28. 12. 2021.)

Енглески језик (проф. Милош Ћорда) 10 ч

Енглески језик (проф. Марија Ратанчић) 9 : 30 – 11 ч.

Информатика и рачунарство (проф. Светлана Бугарин Пантовић) од 10 до 12 ч.

Географија (проф. Софија Благојевић) 8 : 00 – 9 : 30

Руски језик (проф. Радослав Божић) 9 ч.

Математика (проф. Смиљана Јокић) 10 ч.

СРЕДА (29.12.2021.)

Енглески језик (проф. Милош Ћорда) 10 ч.

Енглески језик (проф. Марија Ратанчић) 9 : 30 – 11 ч.

Енглески језик (проф. Драгана Кљајић) – 10:00 – google classrоom

Физика (проф. Ивана Љубинковић) 8 : 00 – 9 : 30