ОНЛАЈН НАСТАВА ОД 10. ЈАНУАРА

Све средње школе на територији АП Војводина примениће од понедељка 10. јануара 2022. године трећи модел организације образовно- васпитног рада настава и учење на даљину. Ова одлука је донета уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школе.

Онлајн настава у нашој школи реализоваће се у преподневној смени.