УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, биће у ЧЕТВРТАК И ПЕТАК, 14. и 15. 7. 2022. године, 8-15ч. Упис је могуће извршити и електронским путем.

За упис је потребно понети:

  1. Извод из матичне књиге рођених;
  2. Сведочанство о завршеној основној школи и Уверење о положеном завршном испиту (два плава документа);
  3. Попуњен картон ученика (образац се добија у Гимназији, на дан уписа; обавезан је ЈМБГ оба родитеља због уноса у електронски дневник).

ВАЖНО!!!

Приликом уписа у Гимназију, ученици ће се изјаснити и који изборни предмет односно програме желе да похађају.

По новом наставном плану, ученици првог разреда треба да, поред грађанског васпитања или верске наставе, изаберу и два изборна програма (од четири понуђена):

  1. Примењене науке
  2. Здравље и спорт
  3. Језик, медији и култура
  4. Уметност и дизајн

Оцене из ових програма су бројчане тј. улазе у просек ученика на крају године и до сада су се реализовали онлајн.

Више о садржају изборних програма можете прочитати на овом линку