РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Допунска настава за поправни испит из енглеског језика ће бити одржана 16,17,18. и по потреби 21.
или 22. августа 2023. год. од 11 часова.

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПОПРАВНИХ ИСПИТА У АВГУСТУ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ:

ПРЕДМЕТ: Енглески језик – писмени

ТЕРМИН: 23.08.2023. год. у 10 часова

КОМИСИЈА: Марина Малетић, директор
Милош Ћорда,проф.
Марија Ратанчић,проф.
Софија Манојловић, одељењски старешина
Ивана Љубинковић,одељењски старешина

Енглески језик – усмени

ТЕРМИН: 24.08.2023. год. у 10 часова

КОМИСИЈА: Марина Малетић, директор
Милош Ћорда,проф.
Марија Ратанчић,проф.
Софија Манојловић, одељењски старешина
Ивана Љубинковић,одељењски старешина