ОД 4. ДО 8. СЕПТЕМБРА – НЕДЕЉА ДРУГАРСТВА, САРАДЊЕ И ТОЛЕРАНЦИЈЕ

У оквиру тематске недеље ученици наше школе, уживали су правећи паное на тему другарства, толеранције, мултикултуралности, сарадње и емпатије. Кроз разговор са одељењским старешинама и предметним професорима, ученицима је предочено зашто је важно неговати ове теме.