МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ

Међународни дан толеранције, који се сваке године одржава 16. новембра, у нашој школи је обележен низом активности, реализованих кроз предавања и практичне радове ученика (израда постера и презентација).

Професорка филозофије Софија Манојловић је нашим ученицима и осмацима основних школа румске општине, које смо угостили поводом Дана толеранције, одржала радионицу на којој су ученици активно учествовали и повезали стечена знања са вредностима као што су право на различитост и слобода говора. Учесници радионице су имали прилику да покажу своје вештине дебатовања размењујући мишљења о важности толеранције за заједницу. Ученици су подстицани да износе различите ставове и односе се са поштовањем према свим учесницима у разговору и тиме непосредно, у пракси и на личном примеру, покажу шта значи уважавати и толерисати разлике у мишљењу.

На часу грађанског васпитања и ликовне културе ученици су имали прилике да прикажу шта значи толеранција кроз ликовно изражавање и писану реч.

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ