ДОПУНСКА И ДОДАТНА НАСТАВА

Допунска и додатна настава преко зимског распуста одвијаће се према распореду који је у табелама:

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРОФЕСОРАДОПУНСКА НАСТАВАДОДАТНА НАСТАВА
БРАНИСЛАВА КОЊЕВИЋуторак, 26. децембар , 7:30 ч.  –
СОФИЈА МАНОЈЛОВИЋуторак, 26. децембар, 10 ч.  –
МИЛОШ ЋОРДАуторак, 26. децембар, 10:30
среда, 27. децембар, 9:30
 –
ДРАГАНА НИКОЛИЋуторак, 26. децембар, 11:00 –
  ДРАГАНА КЉАЈИЋуторак, 26. децембар, 8: 00 (1. и 2. година)
уторак, 26. децембар, 10:00 (3. и 4. година)
     –
БИЉАНА ГАЈЕВИЋуторак, 26. децембар, 10:00 –
СВЕТЛАНА БУГАРИН ПАНТОВИЋуторак, 26. децембар, 11:00 –
РАДОСЛАВ БОЖИЋуторак, 26. децембар, 11:00
среда, 27. децембар,  11:00
 –
АНЂЕЛКА ЗЕЦуторак, 26. децембар, 10:00  среда, 27. децембар, 10:00
Допунска настава из хемије (код проф. Светлане Бошковић) одржаће се од 25 – 29. децембра , од 10ч.