ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА

Друго полугодиште почиње 15. јануара, у преподневној смени.