ПРИЈАВА И ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКИХ ИСПИТА

У понедељак, 27. маја матуранти друштвено- језичког смера пријављују матурске испите код секретарице, у периоду од 9 – 13 часова. У уторак, 28. маја, матурске испите пријављују ученици општег смера. Приликом пријаве, ученици доносе 3 одштампана примерка матурског рада и уплатницу.

У среду, 29. маја матуранти полажу писмени део матурског испита из српског језика, а у петак 31. маја полажу страни језик / математику (шта су одабрали приликом пријављивања испита).