ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА БУДУЋЕ ГИМНАЗИЈАЛЦЕ

За упис је потребно понети:

  • Извод из матичне књиге рођених (на увид, може и старији од 6 месеци)
  • Сведочанство о завршеној основној школи и Уверење о положеној малој матури (два плава документа)
  • Попуњен картон ученика (образац се добија у Гимназији, на дан уписа, обавезан је ЈМБГ оба родитеља због уноса у електронски дневник)

ВАЖНО!

Приликом уписа у Гимназију, ученици ће се изјаснити који изборни предмет односно програм желе да похађају. По новом наставном плану, ученици првог разреда треба, поред грађанског васпитања или верске наставе, да изаберу два изборна програма од понуђена четири:

1. Примењене науке

2. Здравље и спорт

3. Језик, медији и култура

4. Уметност и дизајн

Оцене из ових програма  улазе у просек ученика, тј. бројчане су (насупрот верској настави и грађанском васпитању где су оцене описне).

Приликом уписа у Гимназију, ученици ће се изјаснити да ли желе да похађају грађанско васпитање или верску наставу и која ДВА (од понуђена четири) изборна програма желе да слушају. Више о изборним програмима можете сазнати на овом линку