radoslav.bozic@gimnazijaruma.edu.rs

Божић Радослав

Професор руског језика

Божић Радослав, рођен 17. 11. 1967. год. у Руми.
Завршио Филолошки факултет у Београду и стекао звање професор руског језика и књижевности.