svetlana.boskovic@gimnazijaruma.edu.rs

Бошковић др Светлана

Професор хемије

Бошковић др Светлана, рођена 12. 03. 1970. год. у Руми. Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани хемичар. На Природно-математичком факултету 2003. године одбранила магистарски рад и стекла академски назив магистар биохемијских наука, a 2016. године одбранила докторски рад и стекла академски назив доктор биохемијских наука.