borislav.bradic@gimnazijaruma.edu.rs

Брадић Борислав

Професор историје

Брадић Борислав, рођен 23. 10. 1972. год.у Новом Саду. 
Завршио Филозофски факултет у Новом Саду и стекао звање професор историје.