biljana.gajevic@gimnazijaruma.edu.rs

Гајевић Биљана

Професор биологије

Гајевић Биљана, рођена 16. 08. 1964. год. у Руми. Завршила Природно-матемтички факултет у Новом Саду и стекла звање професор биологије.