milena.kuzmanovic@gimnazijaruma.edu.rs
milena.kuzmanovic@gimnazijaruma.edu.rs

Милена Кузмановић

Професор биологије

Милена Кузмановић, рођена 05. 11. 1977. године у Руми. Завршила Биолошки факултет у Београду и стекла звање дипломирани биолог-мастер.