sofija.manojlovic@gimnazijaruma.edu.rs

Манојловић Софија

Професор филозофије

Манојловић Софија, рођена 05. 09. 1982. год. у Новом Саду.
Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани професор филозофије.