nadica.pokrajac@gimnazijaruma.edu.rs

Покрајац Надица

Професор српског језика

Биографија

Покрајац Надица, рођена 13.04.1974. године у Сремској Митровици. Завршила Филолошки факултет у Београду и стекла звање професор српског језика и књижевности