Проданов Тина

Професор музичке културе

Биографија

Рођена 23.02.1976. Завршила је академију уметности у Новом Саду и тако стекла звање професора солфеђа и музичке културе.