marija.ratancic@gimnazijaruma.edu.rs

Ратанчић Марија

Професор енглеског језика

Биографија

Рођена 10.04.1986. Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професора енглеског језика и књижевности