vladislav.todorovic@gimnazijaruma.edu.rs

Тодоровић Владислав

Професор латинског језика

Тодоровић Владислав, рођен 30. 01. 1976. год. у Новом Саду. Завршио Филозофски факултет у Београду и стекао звање дипломирани класични филолог.