Јокић Смиљана

Професор математике

Јокић Смиљана, рођена 25. 03. 1986. године у Руми.
Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду и стекла звање мастер професор математике.