Прентић Предраг

Одржавање информационих система и технологија