Тодоровић Владислав

Библиотекар

Тодоровић Владислав, рођен 30. 01. 1976. године у Новом Саду. Завршио Филозофски факултет у Београду и стекао звање дипломирани класични филолог.

Стојаковић Анђелка

Библиотекар

Стојаковић Анђелка, рођена 13. 10. 1982. године у Руми. Завршила Филозофски факултет у Београду и стекла звање дипломирани историчар уметности.