Јапић Јелица

Секретар

Јапић Јелица, рођена 13. 02. 1957. године у Никинцима, општина Рума. Завршила Правни факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани правник.