Стојаковић Дејана

Шеф рачуноводства

Стојаковић Дејана, рођена 22. 08. 1962. године у Врбасу. Завршила Вишу економско-комерцијалну школу у Новом Саду и стекла звање економисте.

Снежана Стојанац

Рачуноводство