Документи школе

Прописи и акти

Документи школе

Статут школе 2022

Aнекс школског програма

Развојни план школе 2018 до 2023

Школски програм 2019 до 2023

Правилник о заштити ученика 2018

Правилник о ванредним ученицима 2018

Статут школе 2018

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у сужбене сврхе 2018

Правилник о систематизацији радних местa 2018

Правилник о испитима 2018

Правилник о одговорности ученика 2018

Правилник о поклонима 2018

Правилник о поклонима - прилог 2018

Правилник о понашању 2018

Правилник о раду 2018

Правилник о раду - измене 2018

Правилник о накнади трошкова дневница, смештаја и превоза на службеном путу 2018