Документи школе

Прописи и акти

Документи школе

Статут школе 2022

Aнекс школског програма

Школски програм 2019 до 2023

План јавних набавки који се примењује ЗЈН

План управљања ризицима

План јавних набавки за 2023 годину - Екскурзије

Јавни позив - Екскурзија за 1, 2, 3 и 4 разред

Школски програм 2023-2027

Развојни план 2023-2028

Правилник о заштити ученика 2018

Правилник о ванредним ученицима 2018

Статут школе 2018

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у сужбене сврхе 2018

Правилник о систематизацији радних местa 2018

Правилник о испитима 2018

Правилник о одговорности ученика 2018

Правилник о поклонима 2018

Правилник о поклонима - прилог 2018

Правилник о понашању 2018

Правилник о раду 2018

Правилник о раду - измене 2018

Правилник о накнади трошкова дневница, смештаја и превоза на службеном путу 2018

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о употреби мобилних телефона

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању