Документи школе

Прописи и акти

Документи школе

Статут школе 2022

Aнекс школског програма

Развојни план школе 2018 до 2023

Школски програм 2019 до 2023

План јавних набавки који се примењује ЗЈН

План управљања ризицима

План јавних набавки за 2023 годину - Екскурзије

Јавни позив - Екскурзија за 1, 2, 3 и 4 разред

Правилник о заштити ученика 2018

Правилник о ванредним ученицима 2018

Статут школе 2018

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у сужбене сврхе 2018

Правилник о систематизацији радних местa 2018

Правилник о испитима 2018

Правилник о одговорности ученика 2018

Правилник о поклонима 2018

Правилник о поклонима - прилог 2018

Правилник о понашању 2018

Правилник о раду 2018

Правилник о раду - измене 2018

Правилник о накнади трошкова дневница, смештаја и превоза на службеном путу 2018