ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Ако се ученик занима за:

књижевност, психологију, дешавања у свету, за политику…ако ужива у уметничким делима, а учење страних језика му иде од руке, онда је упис на друштвено-језички смер прави избор.

Знања која ученици стекну током школовања на друштвено-језичком смеру, из филозофије, психологије, социологије, ликовне и музичке уметности од немерљивог су значаја, не само за њихово даље школовање, него и за изградњу битних нивоа њихове опште културе и ширину интелектуалног размишљања.

Разумевање културног наслеђа, подстицање креативности, развијање комуникативности и критичког мишљења део су школског програма који помаже нашим ученицима да стечена знања примене у животу.

 Због таквог приступа ученици наше школе су међу најуспешнијим студентима на државним и приватним факултетима хуманистичког и језичког усмерења , како у Србији, тако и у иностранству.

Наша школа уписује два одељења друштвено-језичког смера.