Професори

Српски језик

Танасић Весна

Професор српског језика

-Рођена 02.07.1973. године у Сарајеву, БиХ.
-Завршила Филолошки факултет у Новом Саду и стекла звање професор српског језика и књижевности.

More Detail

Карановић Тина

Професор српског језика

-Рођена 15.06.1974. године.
-Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професора српског језика и књижевности.

More Detail

Покрајац Надица

Професор српског језика
More Detail

Проданов Тина

Професор музичке културе

-Рођена 23.02.1976. године.
-Завршила је академију уметности у Новом Саду и тако стекла звање професора солфеђа и музичке културе.

More Detail

Уколико имате нека питања

Контактирајте нас!

Партизанска бб, 22400 Рума

022/474-515
rumagimn@eunet.rs

Друштвене мреже

 

будите у току
прочитајте најновије вести

Вести

Енглески језик

Ратанчић Марија

Професор енглеског језика

-Рођена 10.04.1986.
-Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професора енглеског језика и књижевности

More Detail

Ћорда Милош

Професор енглеског језика

-Рођен 02. 06. 1971. год. у Гламочу, БиХ.
-Завршио Филолошки факултет у Приштини и стекао звање професор енглеског језика и књижевности.

More Detail

Кљајић Драгана

Професор енглеског језика

-Рођена 20.08.1983. године.
-Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професора енглеског језика.

More Detail

Руски језик

Божић Радослав

Професор руског језика

-Рођен 17. 11. 1967. год. у Руми.
-Завршио Филолошки факултет у Београду и стекао звање професор руског језика и књижевности.

More Detail

Нина Пашић Гергељ

Професор руског језика
More Detail

Латински језик

Тодоровић Владислав

Професор латинског језика

-Рођен 30. 01. 1976. год. у Новом Саду.
-Завршио Филозофски факултет у Београду и стекао звање дипломирани класични филолог.

More Detail

Социологија

Анђелка Зец

Професор социологије

-Рођена 09.06.1969.
-Завршила филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професора социологије.

More Detail

Биологија

Гајевић Биљана

Професор биологије

-Rођена 16. 08. 1964. год. у Руми.
-Завршила Природно-матемтички факултет у Новом Саду и стекла звање професор биологије.

More Detail

Милена Кузмановић

Професор биологије
More Detail

Стојановић Јелена

Професор биологије
More Detail

Психологија

Мина Опачић

Професор психологије
More Detail

Филозофија

Манојловић Софија

Професор филозофије

-Рођена 05. 09. 1982. год. у Новом Саду.
-Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани професор филозофије.

More Detail

Историја

Бранислава Коњевић

Професор историје
More Detail

Брадић Борислав

Професор историје

-Рођен 23. 10. 1972. год.у Новом Саду. 
-Завршио Филозофски факултет у Новом Саду и стекао звање професор историје.

More Detail

Географија

Јелена Линцнер

Професор географије
More Detail

Софија Благојевић

Професор географије
More Detail

Математика

Милутиновић Зорица

Професор математике

-Рођена 23.04.1967. године у Руми.
-Завршила Природно-математички факултет у Београду и стекла звање дипломирани математичар.

More Detail

Јокић Смиљана

Професор математике

-Рођена 25. 03. 1986. године у Руми.
-Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду и стекла звање мастер професор математике.

More Detail

Аљехина Дражић

Професор математике
More Detail

Физика

Пантелић Љиљана

Професор физике
More Detail

Љубинковић Ивана

Професор физике
More Detail

Хемија

Кристина Субашић

Професор Хемије
More Detail

Бошковић др Светлана

Професор хемије

-Рођена 12. 03. 1970. год. у Руми.
-Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани хемичар.

More Detail

Рачунарство и информатика

Николић Драгана

Професор рачунарства и информатике

-Рођена 03. 07. 1970. год. у Руми.
-Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани информатичар.

More Detail

Бугарин Пантовић Светлана

Професор рачунарства и информатике

-Рођена 09. 11. 1977. год. у Новом саду.
-Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани информатичар.

More Detail

Музичка култура

Проданов Тина

Професор музичке културе

-Рођена 23.02.1976. године.
-Завршила је академију уметности у Новом Саду и тако стекла звање професора солфеђа и музичке културе.

More Detail

Ликовна култура

Анђелка Стојаковић

Професор ликовне културе

-Рођена 13.10.1982. у Руми.
-Завршила је Филозофски факултет у Београду и стекла звање дипломираног историчара уметности.

More Detail

Физичко васпитање

Милованчевић Вера

Професор физичког васпитања

-Рођена 20. 09. 1964. год. у Сремској Митровици.
-Завршила Факултет физичке културе у Новом Саду и стекла звање професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације.

More Detail

Петровић мр Ненад

Професор физичког васпитања

-Рођен 08. 02. 1980. год. у Сремској Митровици.
-Завршио Факултет физичке културе у Новом Саду и стекао звање професор физичког васпитања – дипломирани тренер фудбала.

More Detail

Веронаука

Весић Ненад

Професор веронауке
More Detail

Грађанско васпитање

Стојановић Јелена

Професор биологије
More Detail