Професори

Српски језик

Танасић Весна

Професор српског језика

-Рођена 02.07.1973. године у Сарајеву, БиХ.
-Завршила Филолошки факултет у Новом Саду и стекла звање професор српског језика и књижевности.

More Detail

Карановић Тина

Професор српског језика

-Рођена 15.06.1974. године.
-Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професора српског језика и књижевности.

More Detail

Покрајац Надица

Професор српског језика
More Detail

Проданов Тина

Професор музичке културе

-Рођена 23.02.1976. године.
-Завршила је академију уметности у Новом Саду и тако стекла звање професора солфеђа и музичке културе.

More Detail

Уколико имате нека питања

Контактирајте нас!

Партизанска бб, 22400 Рума

022/474-515
rumagimn@eunet.rs

Друштвене мреже

 

будите у току
прочитајте најновије вести

Вести

Енглески језик

Ратанчић Марија

Професор енглеског језика

-Рођена 10.04.1986.
-Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професора енглеског језика и књижевности

More Detail

Ћорда Милош

Професор енглеског језика

-Рођен 02. 06. 1971. год. у Гламочу, БиХ.
-Завршио Филолошки факултет у Приштини и стекао звање професор енглеског језика и књижевности.

More Detail

Кљајић Драгана

Професор енглеског језика

-Рођена 20.08.1983. године.
-Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професора енглеског језика.

More Detail

Руски језик

Божић Радослав

Професор руског језика

-Рођен 17. 11. 1967. год. у Руми.
-Завршио Филолошки факултет у Београду и стекао звање професор руског језика и књижевности.

More Detail

Нина Пашић Гергељ

Професор руског језика
More Detail

Латински језик

Тодоровић Владислав

Професор латинског језика

-Рођен 30. 01. 1976. год. у Новом Саду.
-Завршио Филозофски факултет у Београду и стекао звање дипломирани класични филолог.

More Detail

Социологија

Анђелка Зец

Професор социологије

-Рођена 09.06.1969.
-Завршила филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање професора социологије.

More Detail

Биологија

Гајевић Биљана

Професор биологије

-Rођена 16. 08. 1964. год. у Руми.
-Завршила Природно-матемтички факултет у Новом Саду и стекла звање професор биологије.

More Detail

Милена Кузмановић

Професор биологије
More Detail

Стојановић Јелена

Професор биологије
More Detail

Психологија

Мина Опачић

Професор психологије
More Detail

Филозофија

Манојловић Софија

Професор филозофије

-Рођена 05. 09. 1982. год. у Новом Саду.
-Завршила Филозофски факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани професор филозофије.

More Detail

Историја

Бранислава Коњевић

Професор историје
More Detail

Брадић Борислав

Професор историје

-Рођен 23. 10. 1972. год.у Новом Саду. 
-Завршио Филозофски факултет у Новом Саду и стекао звање професор историје.

More Detail

Географија

Јелена Линцнер

Професор географије
More Detail

Софија Благојевић

Професор географије
More Detail

Математика

Милан Старчевић

Професор математике
More Detail

Милутиновић Зорица

Професор математике

-Рођена 23.04.1967. године у Руми.
-Завршила Природно-математички факултет у Београду и стекла звање дипломирани математичар.

More Detail

Јокић Смиљана

Професор математике

-Рођена 25. 03. 1986. године у Руми.
-Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду и стекла звање мастер професор математике.

More Detail

Физика

Пантелић Љиљана

Професор физике
More Detail

Љубинковић Ивана

Професор физике
More Detail

Хемија

Бошковић др Светлана

Професор хемије

-Рођена 12. 03. 1970. год. у Руми.
-Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани хемичар.

More Detail

Рачунарство и информатика

Николић Драгана

Професор рачунарства и информатике

-Рођена 03. 07. 1970. год. у Руми.
-Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани информатичар.

More Detail

Бугарин Пантовић Светлана

Професор рачунарства и информатике

-Рођена 09. 11. 1977. год. у Новом саду.
-Завршила Природно-математички факултет у Новом Саду и стекла звање дипломирани информатичар.

More Detail

Музичка култура

Проданов Тина

Професор музичке културе

-Рођена 23.02.1976. године.
-Завршила је академију уметности у Новом Саду и тако стекла звање професора солфеђа и музичке културе.

More Detail

Ликовна култура

Анђелка Стојаковић

Професор ликовне културе

-Рођена 13.10.1982. у Руми.
-Завршила је Филозофски факултет у Београду и стекла звање дипломираног историчара уметности.

More Detail

Физичко васпитање

Милованчевић Вера

Професор физичког васпитања

-Рођена 20. 09. 1964. год. у Сремској Митровици.
-Завршила Факултет физичке културе у Новом Саду и стекла звање професор физичког васпитања – дипломирани организатор спортске рекреације.

More Detail

Петровић мр Ненад

Професор физичког васпитања

-Рођен 08. 02. 1980. год. у Сремској Митровици.
-Завршио Факултет физичке културе у Новом Саду и стекао звање професор физичког васпитања – дипломирани тренер фудбала.

More Detail

Веронаука

Весић Ненад

Професор веронауке
More Detail

Грађанско васпитање

Стојановић Јелена

Професор биологије
More Detail