О нама Данас

Услови рада

1. М а т е р и ј а л н о - т е х н и ч к и   у с л о в и   р а д а

Гимназија ''Стеван Пузић'' Рума, обавља своју образовно-васпитну функцију у новом крилу зграде у ул. Партизанска бб. Простор који Гимназија користи састоји се од 6 учионица опште намене, хемијске лабораторије, два рачунарска кабинета, кабинета за биологију, кабинета за физику, школске библиотеке, кабинета за друштвене науке са видеотеком, кабинета за стране језике, простор у холу (коју користи драмска секција) и спортских терена. Фискултурну салу, 10 учионица опште намене и кабинет за географију користимо у Средњој стручној школи ''Бранко Радичевић'' Рума.

2. Р и т а м  р а д н о г   д а н а

Због заједничког коришћења простора са Средњом стручном школом ''Бранко Радичевић'' у Руми, школа ради у две смене. Почетак наставе у преподневној смени је у 8:00 часова, а у поподневној смени у 13:45 часова.


.