О нама Данас

Смерови

Општи смер

Уколико сте након завршеног основног степена образовања неодлучни при одабиру установе којој бисте поверили своје даље школовање, јер себе видите у широком појасу интелектуалних могућности, општи смер гимназије би могао да буде једна од опција.
.

Опширније...

 

Друштвени смер

Уколико сте након завршеног основног степена образовања неодлучни при одабиру установе за своје даље школовање, а имате склоности ка друштвеним наукама, друштвено-језички смер гимназије би могао да буде ваш избор.
.

Опширније...