ОПШТИ СМЕР

Ако ученик подједнако воли

природне и друштвене науке, онда је општи смер прави избор за њега. Општи смер нуди најшире знање и најбоље вештине учења и истраживања.

 Циљ образовања на општем смеру је овладавање специфичним вештинама које се односе на стицање функционалних знања, развој критичке свести, медијске и информатичке писмености. Све то је темељна основа за дубља истраживања у свим научно-истраживачким областима.

Досадашња пракса и искуство показују да наши ученици, који су завршили општи смер, са великом лакоћом уписују жељене факултете и постижу завидне резултате на свим високошколским установама, било којег профила.

Наша школа уписује два одељења општег смера.