Ритам радног дана

РАСПОРЕД ЗВОНА КАДА СУ ЧАСОВИ 45 МИНУТА

Час Пре подне После подне
1. 8:00 – 8:45 13:45 – 14:30
2. 8:50 – 9:35 14:35 – 15:20
3. 9:40 – 10:25 15:25 – 16:10

Велики одмор

(10:25 – 10:40)

Велики одмор

(16:10- 16:25)

4. 10:40 – 11:25 16:25 – 17:10
5. 11:30 – 12:15 17:15 – 18:00
6. 12:20 – 13:05 18:05 – 18:50
7. 13:10 – 13:40 18:55 – 19:30

 

РАСПОРЕД ЗВОНА У ШКОЛИ ТОКОМ ТРАЈАЊА КОМБИНОВАНОГ МОДЕЛА НАСТАВЕ (ЧАСОВИ СУ 30 МИНУТА)

Час Пре подне После подне
1. 8:00 – 8:30 13:00 – 13:30
2. 8:35 – 9:05 13:35 – 14:05
3. 9:10 – 9:40 14:10 – 14:40
 

Велики одмор

(9:40 – 9:55)

Велики одмор

(14:40 – 14:55)

4. 9:55 – 10:25 14:55 – 15:25
5. 10:30 – 11:00 15:30 – 16:00
6. 11:05 – 11:35 16:05 – 16:35
7. 11:40 – 12:10 16:40 – 17:10