ЗА 2023/24. ГОДИНУ

Стручни тимови и активи

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:

 • Владислав Тодоровић, проф. (координатор)

 • Марина Малетић, директор школе

 • Мирјана Опсеница, школски психолог

 • Љиљана Пантелић, проф.

 • Марија Аврамовић, представник родитеља

 • Матеа Хајновић, представник ученика

 • Марко Антић, представник локалне самоуправе

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА:

 • Анђелка Стојаковић, проф. (координатор)

 • Мина Опачић, проф.

 • Марија Ратанчић, проф.

 • Драгана Николић, проф.

 • Милан Старчевић, проф.

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Нина Пашић Гергељ , проф. (координатор)

 • Софија Благојевић, проф.

 • Мирјана Опсеница, школски психолог

 • Драгана Јовановић, представник родитеља

 • Ема Бркљача, представник ученика

 • Александар Кејић, представник локалне самоуправе

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА:

 • Тина Карановић, проф. (координатор)

 • Мирјана Опсеница, школски психолог

 • Радослав Божић, проф.

 • Валентина Гмизић, представник родитеља

 • Милица Радонић, представник ученика

 • Ана Милосављевић, представник локалне самоуправе

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА:

 • Мина Опачић, проф. (координатор)

 • Мирјана Опсеница, школски психолог

 • Ненад Петровић, проф.

 • Предраг Мамлић, предстваник родитеља

 • Марија Богдановић, представник ученика

 • Ана Милосављевић, представник локалне самоуправе

СТРУЧНИ ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ:

 • Надица Покрајац, проф. (координатор)

 • Марина Малетић, директор школе

 • Мирјана Опсеница, школски психолог

 • Софија Манојловић, проф.

 • Марија Богдановић, представник ученика

ТИМ ЗА РЕАГОВАЊЕ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

 • Мирјана Опсеница, школски прихолог (координатор)

 • Марина Малетић, директор школе

 • Ненад Весић, вероучитељ

 • Јелена Варничић Станар, секретар

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ТРАНЗИЦИЈУ:

 • Смиљана Јокић, проф. (координатор)

 • Борислав Брадић, проф.

 • Јована Крсмановић, проф.

 • Анита Топаловић, представник родитеља

 • Валентина Томић, представник ученика

 • Ана Милосављевић, представник локалне самоуправе

СТРУЧНИ ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА:

 • Биљана Гајевић, проф. (координатор)

 • Светлана Бошковић, проф.

 • Весна Танасић, проф.

 • Данијела Чанак, представник родитеља

 • Софија Грба, представник ученика

 • Александар Кејић, представник локалне самоуправе

СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:

 • Мирјана Опсеница, школски психолог (координатор)

 • Марина Малетић, директор школе

 • Мина Опачић, проф.

 • Нина Пашић Гергељ, проф.

 • Валентина Гмизић, представник родитеља

 • Ана Галечић, представник ученика

 • Марко Антић, представник локалне самоуправе

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

 • Софија Благојевић, проф. (координатор)

 • Вера Милованчевић, проф.

 • Јелена Стојановић, проф

 • Милена Кузмановић, проф.

 • Мирјана Данкулов, представник родитеља

 • Јована Јововић, представник ученика

 • Ана Милосављевић, представник локалне самоуправe

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ:

 • Драгана Кљајић, проф. (координатор)

 • Марина Малетић, директор школе

 • Мирјана Опсеница, школски психолог

 • Данијела Петковић, представник родитеља

 • Софија Вукелић, представник ученика

 • Александар Кејић, представник локалне самоуправе

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ:

 • Марија Ратанчић, проф. (координатор)

 • Марина Малетић, директор школе

 • Милош Ћорда, проф.

 • Славица Ергарац, представник родитеља

 • Петар Манчић, представник ученика

 • Марко Антић, представник локалне самоуправе

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА:

 • Анђелка Зец, проф. (координатор)

 • Анђелка Стојаковић, проф.

 • Ивана Љубинковић, проф.

 • Мирјана Дакулов, представник родитеља

 • Алекса Вукелић, представник ученика

 • Ана Милосављевић, представник локалне самоуправе

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ:

 • Неда Томашевић, проф. (координатор)

 • Марина Малетић, директор школе

 • Мирјана Опсеница, школски психолог

 • Софија Манојловић, проф.

 • Бранислава Коњевић, проф.

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ:

 • Владислав Тодоровић, проф. латинског језика

  rumskagimnazija@gmail.com

  тел. школе: 022/474-515