ЗА 2021/22. ГОДИНУ

Стручни тимови и активи

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:

 • Владислав Тодоровић, проф. (координатор)
 • Марина Малетић, директор школе
 • Мирјана Опсеница, школ. психолог
 • Љиљана Пантелић, проф
 • Представник локалне самоуправе – Пејовић Саша
 • Представник родитеља – Поповић Десанка
 • Представник ученика – Ања Чарнописки

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА:

 • Анђелка Стојаковић, проф. (координатор)
 • Мина Опачић, проф
 • Ратанчић Марија, проф.
 • Аљехина Дражић, проф.

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Анђелка Зец, проф.(координатор)
 • Софија Благојевић, проф.
 •  Јелена Линцнер, проф.
 • Представник родитеља – Вишеслава Налчић
 • Представник ученика – Александра Рудеж
 •  Представник локалне самоуправе – Кејић Александар

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА:

 • Мирјана Опсеница, шк. психолог
 • Тина Карановић, проф. (координатор)
 • Радослав Божић, проф
 • Представник родитеља – Зорица Косанић Митровић
 • Представник ученика – Катарина Зирамов
 • Представник локалне самоуправе – Нада Балчин

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА:

 • Милош Ћорда, проф. (координатор)
 • Мирјана Опсеница, шк. психолог
 • Ненад Петровић, проф
 • Представник родитеља – Предраг Мамлић
 • Представник ученика – Алекса Страјин
 • Представник локалне самоуправе – Нада Балчин

СТРУЧНИ ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ:

 • Надица Покрајац, проф. (координатор)
 • Марина Малетић, директор
 • Мирјана Опсеница, школски психолог
 • Марија Ратанчић, проф
 • Лука Чубрило, ученик

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ТРАНЗИЦИЈУ:

 • Смиљана Јокић, проф. (координатор)
 • Борислав Брадић, проф.
 • Милена Кузмановић, проф
 • Представник родитеља – Татјана Ђурђевачки
 • Представник ученика – Емилија Шестановић
 • Представник локалне самоуправе – Нада Балчин

СТРУЧНИ ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА:

 • Биљана Гајевић, проф. (координатор)
 • Светлана Бошковић, проф
 • Весна Танасић, проф
 • Представник родитеља – Бранислава Зелић
 • Представник ученика – Анђела Делић
 • Представник локалне самоуправе – Александар Кејић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:

 • Мина Опачић, проф. (координатор)
 • Марина Малетић, директор школе
 • Мирјана Опсеница, школски психолог
 • Нина Пашић Гергељ, проф.
 • Представник родитеља – Драгана Маричић
 • Представник ученика – Дуња Гмизић
 • Представник локалне самоуправе – Саша Пејовић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

 • Софија Благојевић, проф. (кооридинатор)
 • Биљана Кљајић, проф.
 • Јелена Стојановић, проф.
 • Вера Милованчевић, проф.
 • Представник ученика – Бојан Ђурђевачки
 • Представник родитеља – Мирјана Данкулов
 • Представник локалне самоуправе – Нада Балчин

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ:

 • Светлана Бугарина Пантовић, проф. (координатор)
 • Марина Малетић, директор школе
 • Мирјана Опсеница, шк. психолог
 • Представнник родитеља – Данијела Петковић
 • Представник ученика – Иван Батало
 • Представник локалне самоуправе – Кејић Александар

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ:

 • Тина Проданов, проф. (координатор)
 • Марина Малетић, директор школе
 • Драгана Кљајић, проф.
 • Представник родитеља – Драгана Страјин
 • Представник ученикa – Ивана Мартиновић
 • Представник локалне самоуправе – Саша Пејовић

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА:

 • Софија Манојловић, проф. (координатор)
 • Анђелка Стојаковић, проф.
 • Ивана Љубинковић, проф.
 • Представнник родитеља – Мирјана Данкулов
 • Представник ученика – Софија Пешић
 • Представник локалне самоуправе – Нада Балчин

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ:

 • Дражић Аљехина, проф. (координатор)
 • Драгана Рунтић, проф.
 • Маријана Шашић, проф
 • Марина Малетић, директор школе
 • Мирјана Опсеница, шк.психолог

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ:

 • Мирјана Опсеница, шк.психолог (координатор)
 • Јањић Марко, вероучитељ
 • Марина Малетић, директор школе
 • Јелица Јапић, секретар школе
 • Смиљана Јокић, проф