ЗА 2022/23. ГОДИНУ

Стручни тимови и активи

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ:

 • Владислав Тодоровић, проф. (координатор) 
 • Марина Малетић, директор школе
 • Тања Жембери, школски психолог
 • Љиљана Пантелић, проф.
 • Представник општине Рума, Марко Антић
 • Представник родитеља, Поповић Десанка
 • Представник ученика, Ђурђица Лаћарац

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА:

 • Анђелка Стојаковић (координатор)
 • Мина Опачић
 • Марија Ратанчић
 • Драгана Николић
 • Аљехина Дражић

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Анђелка Зец, проф.(координатор)
 • Софија Благојевић, проф.
 • Јелена Линцнер, проф.
 • Представник родитеља, Боро Остојић
 • Представник ученичка, Ђурђица Лаћарац
 • Представник локалне самоуправе, Кејић Александар

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ДОДАТНУ ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА:

 • Тина Карановић, проф. (координатор)
 • Тања Жембери, школски психолог
 • Радослав Божић, проф.
 • Представник родитеља, Зорица Косанић Митровић
 • Представник ученика, Немања Јаношевић
 • Представник локалне самоуправе, Ана Милосављевић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА:

 • Милош Ћорда, проф.
 • Тања Жембери, школски психолог
 • Ненад Петровић, проф.
 • Представник родитеља, Предраг Мамлић
 • Представник ученика, Милица Митровић
 • Представник локалне самоуправе, Ана Милосављевић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА МАРКЕТИНГ:

 • Надица Покрајац, проф. (координатор)
 • Марина Малетић, директор
 • Тања Жембери, школски психолог
 • Марија Ратанчић, проф.
 • Наталија Ћорда, ученик

ТИМ ЗА РЕАГОВАЊЕ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА

 • Тања Жембери, школски психолог (координатор)
 • Марина Малетић, директор
 • Јањић Марко, вероучитељ
 • Јелена Варничић Станар, секретар

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ТРАНЗИЦИЈУ:

 • Смиљана Јокић, проф. (координатор)
 • Борислав Брадић, проф.
 • Кузмановић Милена, проф.
 • Представник родитеља, Анита Топаловић
 • Представник ученика, Урош Ћулибрк
 • Представник локалне самоуправе, Ана Милосављевић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА:

 • Биљана Гајевић, проф. (координатор)
 • Светлана Бошковић, проф.
 • Танасић Весна, проф.
 • Представник родитеља, Бранислава Зелић
 • Представник ученика, Нађа Павловић
 • Представник локалне самоуправе, Кејић Александар

СТРУЧНИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ:

 • Тања Жембери, школски психолог
 • Марина Малетић, директор школе
 • Мина Опачић, проф.
 • Нина Пашић Гергељ, проф.
 • Представник родитеља, Маричић Драгана
 • Представник ученика, Милана Поповић
 • Представник локалне самоуправе, Марко Антић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

 • Софија Благојевић, проф. (координатор)
 • Вера Милованчевић, проф.
 • Јелена Стојановић, проф.
 • Биљана Кљајић, проф.
 • Представник ученика, Игор Јањуш
 • Представник родитеља, Данкулов Мирјана
 • Представник локалне самоуправе, Ана Милосављевић

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ:

 • Светлана Бугарин Пантовић, проф. (координатор)
 • Марина Малетић, директор школе
 • Тања Жембери, школски психолог
 • Представнник родитеља, Петковић Данијела
 • Представник ученика, Бојана Казановић
 • Представник локалне самоуправе, Кејић Александар

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ:

 • Тина Проданов, проф. (координатор)
 • Марина Малетић, директор школе
 • Драгана Кљајић, проф.
 • Представник родитеља, Славица Ерцеговац
 • Представник ученикa, Марија Богдановић
 • Представник локалне самоуправе, Марко Антић

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА:

 • Софија Манојловић, проф. (координатор)
 • Анђелка Стојаковић, проф.
 • Ивана Љубинковић, проф.
 • Представнник родитеља, Данкулов Мирјана
 • Представник ученика, Миа Веселиновић
 • Представник локалне самоуправе, Ана Милосављевић

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ:

ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ:

 • Аљехина Дражић
 • Мaрина Малетић, директор школе
 • Тања Жембери, школски психолог
 • Томашевић Неда, проф.
 • Бранислава Коњевић, проф.
 • Владислав Тодоровић, професор латинског језика
  rumskagimnazija@gmail.com
  tel. skole: 022/474515