Запослени

Запослени у школи

Директор

ПП служба

Одржавање информационих система и технологија

Професори

Библиотека

Мајстор

Секретар

Рачуноводство

Спремачице